Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Сентябрь » 28 » Keçmişinə etiraz edənlər
20:54
Keçmişinə etiraz edənlər
Və ya zatı olmayan "görməmişlər"

Bu gün milli kimlik məsələsi hələ də bizim üçün aktual olan problemlərin başında gəlir. Burada təəssüf doğurucu məqam da odur ki, bu məsələnin ciddiyətinə varılmır. Nəticədə isə mən kiməm sualına Azərbaycan insanı nə qədər istəsəniz cavablar verir. Təbliğat mövzularına daxil olsa da, bu problemi çözməyə çalışanlar azlıq təşkil etdiyindən aktuallığını qorumaqdadır. Özü də bizim insanımız kimi məlumat sahibi olmadan fikir sahibi olanlar üçün uzun illər gündəmdən bu məsələnin düşəcəyini gözləmək yersizdir. Və beləcə cavablarımız da yazılan tariximiz kimi yalanlara sığınır. Qısacası kim nə çalsa, o havaya oynayırıq. Səbəb? O qədərdir ki.

70 illik əsarətin yazılan tarixi ilə bugünkü tariximiz arasında nə fərq var, heç diqqət etdinizmi? Dünən tarix kitablarımızda başqaları təriflənirdi, qəhrəman elan olunurdu, bugün də başqaları. Hər dəfə kitabların mündəricatı yeniləndə bizə fərqli kimlik menyusu təqdim edildi. Kimin də ağlına hansı batdısa, onun dadına baxdı. Yenisi çıxanda da ondan da pay almağı unutmadı, sonluq isə zatını bilməyən insan yığını qarşısında "mən kiməm” sualının cavabını axtarmaq oldu.

Milli kimlik məsələsinin bu qədər qarışıq hal almasına səbəb savadsızlıqdan irəli gəlir fikrini yəqin ki, indi çoxları təsdiqləyər. Qeyd edək ki, burada qarşımıza ilk öncə vətəndaşlıqla milli mənsubiyyətin ayırd edə bilməmək problemi çıxır. Qısaca şərh edək:
Milli mənsubiyyət kimliyimizin, kim olduğumuzun göstəricisidir. Vətəndaşlıq isə ərazisində doğulmuş və orada qanuni əsaslar üzrə yaşayan şəxslərə dövlət tərəfindən verilən hüquqi statusdur və etnik mənşəyi bildirmir. Yəni hal-hazırda etnik kimliyindən asılı olmayaraq bizim ölkədə doğulan və qanuni əsaslarla burada yaşayan hərkəsə (istər türk olsun, istər kürd olsun, istər talış, istər ləzgi, istərsə, lap erməni olsun) vətəndaşlıq olaraq Azərbaycanlı statusu verilir.

Nə qəribədir ki, yuxarıdakı tərifi izah etdikdə bir çoxları hələ də Azərbaycanlılığın
vətəndaşlıqla bərabər milliyət bildirdiyini iddia edir. Səbəb olaraq isə çox zaman ölkənin adını göstərir. Bu isə Türkiyə Respublikasının bütün vətəndaşlarının türk adlandırılmasına qarşılıq olaraq yaranan düşüncədir. İlk öncə qeyd edək ki, Azərbaycan coğrafi termindir, heç vaxt bir millətin ismi ola bilməz. Əgər olsa idi, o zaman biz birbaşa Səudiyyə Ərəbistanlı, Çilili, Pakistanlı, Konqolu və s. millətlər olduğunu qəbul etməliyik.

Bu gün beyinlərimizə yeridilən azərbaycanlı kimliyinin kökü SSRİ dövründən gəlir. Belə ki, sovetin "təbliğat maşını" XVI əsrin ortalarında formalaşan azərbaycan türkcəsinin "Azərbaycan dili", milliyətinin isə "azərbaycanlı" olduğunu xalqımıza qəbul etdirməyə çalışdı. Hətta bununla yetinməyərək 1936-cı ildə adımızı və dilimizi rəsmi olaraq dəyişdilər. Bu cür siyasi oyunlara əl atmaqda əsas məqsəd azərbaycan türklərini türk dünyasından ayırmaq idi.

Bizləri rahatsız edən ikinci bir məsələ Azəri və ya Azəri türkü ifadələridir. Bu məsələyə qısaca aydınlıq gətirək: Azəri" xalqı artıq antropoloq və dilçilərin qəbul etdiyi kimi İran xalqı olub, Şimal-Qərbi İran dillərindən olan Azəri dilində danışıblar. Gilbert Lazard və Riçard Nelsonun kimi dilçilər də bunu sübut edir. Lakin Kəsrəvi bu "Azəri" amilindən istifadə edib bütün Azərbaycan Türklərinin əslində Fars olduqlarını və Azərilərin nəvəsi olduqlarını sübut etməyə çalışıb.

Azəri türkü ifadəsi isə tamamilə absurddur. Fars kökənli bir xalqın adını türk millətinə calaq etmək hansı məntiqə sığır? Bildiyimiz kimi Azərbaycan tək indiki Müstəqil Azərbaycandan ibarət deyil. Cənubi (Güney) Azərbaycan adlı böyük bir hissəmiz fars işğalı altındadır. Halbuki İran İslam Respublikası vətəndaşı olan Qərbi Azərbaycan ostan, Şərqi Azərbaycan ostanı, Ərdəbil ostanı, Zəncan ostanı, Qəzvin ostanı və digər ostanlarda olan soydaşlarımız özünü türk olaraq tanıyır və tanıtdırır. Bizlərə sırıdılan azəri və azəri türkü isimləri ilə də cənubdakı soydaşlarımızla bizlər arasında milli mənsubiyyətdə fikir ayrılığı yaratmaq məqsədi güdülür.

Milli Kimlik məsələsində bir çox gerçəklər araşdırdıqca ortaya çıxır. Belə ki, bu gün müəyyən kütlə üçün milliyət dini inancla eyni anlamı daşıyır. Lakin bilindiyi kimi bu tamamilə yanlışdır. Azərbaycanda çoxluq müsəlmandır. İslam bu çoxluğun dini inancıdır, ancaq mütləqdir ki, dinin inancın milli kimliyə aidiyyatı yoxdur. Çünki dini inancı dəyişmək mükündür, milliyyət isə insanın qanında daşıdığı milli kimlik göstəricisidir, o dəyişdirilə bilməz. Üstəlik dünyada müsəlman milləti, müsəlman xalqı adlı bir anlayış yoxdur. Hətta ərəblər belə müsəlman yox məhz ərəb deyə öyünürlər.

Gülməli və bir o qədər də acınacaqlı haldır ki, düşmənlərimiz bizi bizdən yaxşı tanıyır. Onlar əsrlərdir bizə türk deyir, biz isə türkdən başqa bütün adları qəbul edirik. Unutmayaq ki, bir millətin kimliyi onun ən böyük sərvətidir. Biz fəxr ediləsi bir millətin qanını daşıyarkən, hansı səbəbdən yaratdığımız qondarma millətlərə özümüzü aid edək ki? Əmin olun ki, milliyətimizi danmaqla keçmişinə etiraz edən, zatı olmayan görməmişlər yığını imici çizmiş oluruq. Tanrı bizə türklüyümüzü dərk etməkdə yardımcı olsun. Biz bu qondarma millət adlarını bəlkə onda tərk edərik.

Nərmin Məmmədli


 

Категория: Azərbaycan | Просмотров: 1946 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 3
3 admin  
0
Nərmin Məmmədlinin yazısı ilə əlaqədar aşağıdakı rus dilində olan yazı ilə də mütləq tanış olun:

http://www.talish.org/news....-01-638

2 Ибрагими  
1
Мой респект Вугару Салаеву.

1 Ибрагими  
2
Ханым, сизэ, йэни азэрбайчан турклэринэ ким мане олур ки эзунузэ турк дейэсиниз? Азэрбайчан дэвлэти - турк девлэти, президент - турк, баш назир- турк, бутун назирлэр - турк, парламентин 99% - турк. Халбат елэ бир чидди сабаб вар ки, бунлар хэм эзлэринэ азербайчанлы дейирлар, хэм дэ халга бу ады сырыйыблар. Хэмин сабаб да одур ки, Азэрбайджан эхалисинин мутлаг аксариййати мэншэчэ гейри -турк халгларындан - талышлар, лезгилар, аварлар, татлар, курдлар, лахычлар, удинлар, цахурлар, гырызлар, будуглардан ибарэтдир вэ онларын умуми сайы туркларин сайындан чохдур. Бу халгларын башыны "хепимиз азербайджанлыйыз" вэ йа "мэн фехр едирем ки азэрбайджанлыйам" дейиб гатмагла онларын зоракы ассимилйасыны баша чатдырандан сонра "азэрбайджанлы" кэлимэси сиз дейэн - вэтэндашлыг мэнасыныны алачаг, миллэт исэ гоншу турк миллэтинэ говушачаг. Хэлэ тездир. Бунун учун талышларын, лэзгилэрин, аварларын милли азадлыг хэрэкатыны богмаг, онларын лидерлэрини хэбсханада чурутмэк вэ йа сургун етмэк, онларын компакт йашадыгы йерлэрэ турклэри кочуруб онлары ишлэ, евлэ тэмин етмэк, йерлилэри исэ ишдэн вэ дигэр йашайыш имканындан суни сурэтдэ мэхрум едиб говмаг вэ с. вэ и.а. лазымдыр. Герурсунузму сиз дейэн мэгсэдэ чатмаг учун хэлэ нэ гэдэр проблемлэри хэлл етмэк лазымдыр. Улу ондэринизин ирэли сурдуйу "бир миллэт -ики дэвлэт" шуары бэйэм сизэ хеч нэ демир? Демир ки, азэрбайчанлы елэ туркдур?
О ки галды сизин дедийиниз Cənubi (Güney) Azərbaycan adlı böyük bir hissəmiz fars işğalı altındadır. ифадэнизэ, бурада сиз ифрата вармысыныз. Эгэр сизин бу фикринизи догру кими гэбул етсэк онда Талыш зонасынын да турк ишгалы алтында олмасыны бир факт кими гэбул етмэлисиниз.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus