Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » Şəxsiyyətlər
« 1 2 3 »
Azərbaycan və Talış tarixinin görkəmli hərbi xadimlərindən biri də general-mayor Mir İbrahim bəy Talışinskidir. O, mədəniyyət və ictimai fikir tariximizdə daha çox xeyriyyəçi, dilçi, hərbçi və bacarıqlı təsərrüfatçı kimi tanınmışdır. 1828-ci ilin iyul ayının 11-də Lənkəran şəhərində anadan olan Mir İbrahim bəy Mir İsmayıl bəy oğlu, Talış xanı general-leytenant Mir Mustafa Xanın nəvəsidir. Onun hərbi çini general-mayor olduğundan xalq arasında "Yaranal xan" və ya "Yaranal Miri bəy" adı ilə tanınmışdır.

Mir İbrahim bəy 1845-ci ildə Unter-Zabit rütbəsində xidmətə başlamışdır. Ona 1847-ci ilin fevralında Podpraporşik, mart ayında Portupey-praporşik, dekabır ayında isə ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 2576 | Добавил: admin | Дата: 24.12.2011 | Комментарии (2)

Azərbaycan və Talış tarixinə görkəmli dövlət xadimi, istedadlı sərkərdə kimi, azadlıq uğrunda mubarizə aparan şəxsiyyət kimi daxil olan Talış Xanı Mir Həsən Xan Mir Mustafa xan oğludur.

Mir Həsən Xan doğma yurdunun müstəqilliyi yolunda əlindən gələni əsirgəməyən parlaq şəxsiyyətlərdən biridir. Onda mərdlik, qorxmazlıq, vətənpərvərlik, cəsur sərkərdəlik geni vardi. Bu gen ona hardan gəlmişdi?

Təbii ki  cəddi olan, Azadliq uğrunda mübarizə aparan hz. Həsən və hz. Hüseyndən gələn gendir. Təkcə müqəddəslərin geni yox, onda həm də Azadlığın rəmzi sayılan Babəkin qanı vardı. Bəli, Mir Həsən Xan belə bir nəsildən, gendən əmələ gəlmişdi.

Bu tarixi şəxsiyyətə Iran və Rus tarixçiləri müxtəlif damğalar vurublar. Çünkü  ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 3478 | Добавил: admin | Дата: 02.12.2011 | Комментарии (0)

  Mən bu məqaləni nənəm Fizzə Xansuvarovanın əziz xatirəsinə həsr edirəm!
                     
Azərbaycan və Talış tarixində diplomat, sərkərdə və dövlət xadimi kimi bir iz qoymuş Talış xanı Mir Mustafa xan Talışidir. O, məhşur Talış xanı, Talış xanlığının banisi olan Siyoəlinin (Qaraxanın) oğludur. Atasi Siyoəli xanın ölümündən sonra hakimiyyətə cıxmışdı.

Təvəllüd tarixi haqqında bizdə dəqiq olan məlumat, yaxud ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 6804 | Добавил: admin | Дата: 03.11.2011 | Комментарии (0)

"Gilanın adları və adlıları” kitabından (tərcümə)

Şeyx Zahid Gilaninin məhşur mürüdlərindən olan, Səfəvi sülaləsi şahlarının ulu babası İshaq ben Əminəddin Cəbrayıl Ərdəbili-Şeyx Səfiəddin adı ilə məhşur olmuşdur.

Şeyx Səfiəddin, Ərdəbildən olmasına baxmayaraq, Gilanı çox sevdiyindən, əsasən Gilanda yaşamış, Talış və Gilək dillərində sərbəst danışmışdır. O, öz müəllimi Şeyx Zahidin xatirini yüksək tutduğu və ona dərin ehtiram göstərdiyi üçün, onun vəsfinə Talış dilində şeirlər yazmışdır ki, o şeirlərdən biri qorunub saxlanılmış, bizə yadigar qalmışdır.

Dılır kuhi sər əv dəndə nıbu,
Əşgır cui ki, vəryan band nıbu,
Helmır bağe şəriət mand zir an
Ruhır bazra bə pərvaz dənde nıbu

Mu əzəş-əzcə əv yan m ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 1633 | Добавил: admin | Дата: 31.01.2011 | Комментарии (0)

Mərhum generalın vəfatının ildönümünə ithaf olunur

Azərbaycanın tanınmış, cəsur, cəngavər və mərd sərkərdəsi, general Zadir Rzayev haqqında danışmaq mənim üçün nə qədər çətin olsa da, bir o qədər sevindiricidir. Sirr deyil ki, göyə iynə atsan Azərbaycanda bir generalın üstünə düşər. Zadir Rzayev isə general rütbəsini (19 oktyabr 1992-ci ildə) səngərdə vuruşa-vuruşa qazandı. Azərbaycanda belə bir səadət Həzi Aslanovdan sonra bəlkə də hələ heç kimə qismət olmamışdır.

Mənim Zadirlə dostluğum uşaq vaxtlarından olmuşdur. Dostluğumun əsas səbəbi, bizim babalarımızın və atalarımızın dost olması ilə əlaqədar idi. Onların evləri Şüruk kəndində, bizimki isə həmin kənddən 3 km aralıda, Yuxarı Nüvədi kəndində yerləşirdi. Bizim uşaqlı ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 3049 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)

Краткая биография: Новрузали Мамедов родился 10 марта 1942 года в селе Арчиван (Арчон) Астаринского  (Осторо) района. Окончил в 1959 году сельскую среднюю школу. В 1964 году АПИ им. М.Ф.Ахундову закончив, в дальнейшем продолжил учёбу в аспирантуре Института Литературы и Языка Азербайджанской Академии Наук по специальности "иранские языки”.

Кандидатскую диссертацию по теме " Шувинский диалект талышского языка” защитил в 1971 году. Кандидат филологических наук. В последнее время работал над докторской диссертацией по теме "взаимные связи между азербайджанским (тюркским) и талышским языками”. Трудовую деятельность начал с учительской работы. С 1970 года работает в Институте Языкознание НАН Азербайджана. Под его научн ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 84026 | Добавил: admin | Дата: 01.12.2010 | Комментарии (0)

Шейх Захид Гилани (1216-1301) - средневековый поэт и общественный деятель, суфийский дервиш, глава (муршид камаль) ордена Захидийя в Лахиджане.

Шейх был родом из современного Талыша: его гробница, чрезвычайно почитаемая, находится в нескольких километрах от Ленкорани (Ланкон) (на территории нынешнего Азербайджана), а одна из двух его семей проживала в селении Хильякеран (Гилякеран) недалеко от Астары (Осторо).
                                                
Шейх пользовался влиянием на ильханидских (монгольских) првителей Ирана. О ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 1823 | Добавил: admin | Дата: 30.11.2010 | Комментарии (0)

Асланов Ази Ахад оглы - командир 55-го отдельного танкового полка (2-я гвардейская армия, Сталинградский фронт); командир 35-й гвардейской танковой бригады (3-й гвардейский механизированный корпус).

Родился 22 января 1910 года в городе Ленкорань (Азербайджан) в семье рабочего. Талыш. Член ВКП(б) с 1937 года. Образование неполное среднее. Работал на Ленкоранской кирпичной фабрике.

В Красной Армии с 1929 года. Поступил учиться в Закавказскую военную подготовительную школу (город Баку). Окончил Ленинградское кавалерийское училище, курсы при Военной академии бронетанковых войск. Служил в строевых частях на Украине и в Белоруссии.

Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов.

С началом Великой Отечественной войны на фронте в сост ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 3796 | Добавил: admin | Дата: 30.11.2010 | Комментарии (0)

Он не был поэтом. Он был политиком и свободолюбивым гражданином своей страны и народа. Но Время сделало его поэтом…

…Если бы он хотел прожить свою жизнь как десятки тысяч его соотечественников, то его биография по всей вероятности была бы написана следующим образом: Зульфугар Ахмад оглы Ахмадзода (Пенсаж) родился в 1898 году в селе Пенса (Бутаса) Осторинского (Астаринского) района Талышского края. Своё первое образование он получил в духовной (мусульманской) школе, потом учился в начальной русской сельской школе. После окончания школы он переехал в город Баку и там активно включился в политическую борьбу. В 1918 году он уже был членом революционной рабочей организации «Гуммет», а через год вступил в ряды РК(б)П.

После установления совет ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 2550 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

Салаев Бахман Асадуллахи (Бахман Салех) родился 20 марта 1934 года в селе Руакано Мосулинского района Азербайджанской ССР. Окончил исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета и аспирантуру Института Философии и Права АН Азербайжанской ССР. 11 ноября  2009 г. ушел из жизни аксакал нашего движения.
            
С первых дней борьбы талышского народа за восстановление своих прав был в первых рядах и вел активную агитационную работу. Наряду с политической борьбой занимался и литературно – творческой работой. Он автор  многочисленных рассказов, пьес, очерков, публицистических, научно-педагогических, историо-философических статей и исследований на талышском и  а ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 1339 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-21

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus