Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Январь » 15 » Ti hejo çəmə dılədə bəjiyeş, DAVLƏTƏ mamu!
22:58
Ti hejo çəmə dılədə bəjiyeş, DAVLƏTƏ mamu!
Ponə sori aprelə mangədə çəmə millət  ıştə qiləy  yolə zoəşən qinış karde – Qəhrəmanov Davlət Muslimi zoə.

"Toloşi Sədo” qəzeti ımsornəki fevral nomrədə dərc bıə "Azi Aslanov - General Şimon” oçerkədə Davlətə mamu həxədə xəyli məlumat doəmonbe. Bilavasitə əçey zəhmətbe ki, bəmə iyən bə dınyo Həzi Aslanovi həxədə ve marağinə fakton oşko be. Bə Davlət mamu qəzeti im tojə beşə nomrə rosneədə, iyən əv ə risalə handeyədə  ıştə çəşə arsonış ogəte zinəşnıbe.Əlbəsahət ıştə diko - Ostoro rəyoni Şiəkaniko bəmə zanqış kardəbe ki, bəs, "az ım nıvıştəyon handeko si bedənim və şıməko ve xaiş kardəm ki im oçerki çı uruson qazetonədəən çap bıkən, bıdə həmmə insonon bıznon ki, Həzi  kom dərəcədə toloşi zoə toloşebən”. Peşo, bəmə vıtışe ki, az ıştə ha manqinə pensiyə i hissə bə "Toloşi Sədo”   komək bəvgandem ki, bıdə əv niməroədə nımando, bıdə hejo beşo... İm çand mang bəna sobət be deəy...  Hətta, bəçəmə telefoni "otboy” ədə ki, "Bokuədə bəşmə pül lozim bəbe, bıdə ve kontur nışo”.  Im kosibə merdi – sipirişi dıl  çəxtə hovüj be, iqləm Xıdo zındəbe...

Davlət mamu hələm 1990-91-nə soriku çəmə tolışə cəmiyyəton aktivist be,  əçey ve iclasonədə iştirak əkəy, ıştə məsləton ədəy... Əv Nəvuzəli muəllimi qəte bəpeşt  bə rəsmion  ıştə etiraz bıkə iminə odəmondə be... Bo milləti omə rujon fik karde-karde, dılış süte-süte əmənı tərkış karde Davlət mamu...

Xıdo rəhmət bikə tıni, Davlətə mamü! Xido ıştı  vırə cənnətin bikə İnşallah...

Azərboyconi iən Toloşi  məhşur şairə zoə Mehman Qaraxanoğlu  ıştə "Bəy bışum Xıdo?” kitobədə bə Davlət Qəhrəmanovi həsr bıə "Sıği zoə sığimbən az...” şeeri məhz  əçey zıvoniko votedə. İm şeerədə Davlətə mamu bəçəmə milləti sə vardəbə tarıxi behəxətion, iyən  xəlxi bə ım behəxətion bənə ə sığon çoknə tov varde sute-sute təsvir bedə... İm şeer əncəx çi Mehmani ne, həmən çı DAVLƏTə mamu fəryade...

Rəhməttığ Davlətə mamü ım fəryadi bıdə bəyjiə odəmon bıməson...

Sıği zoə siğimbən az...

Dunom tij kay... rosım bıryə,
Dərğəz bəm az... soğon bəm az.
Umrum doə, sığım hıryə,
Sıği zoə sığimbən az...

Təyli mandəm ya de bonəm,
Bıkıştən, bə zəmin bınən,
Azən qıləy sıği bınəm,
Sıği zoə, sıginbən az...

Çımı ğəbi sığon bəy şin?
Nımande, zəminiku beşin.
Çımı ğəbi sığon şin,
Sıği zoə sıginbən az...

Mandin, dashordə mandin,
Çanqə, dasondə mandin,
Çaşə arsondə mandim
Sıği zoa sığinbən az...


Redaksiyə Heyəti

Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1892 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus