Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Архив материалов
« 1 2 3 4 5 ... 212 213 »


Hər bir dil mənsub olduğu millətin məntiqi düşüncəsinin təcəssümüdir. Dili təşkil edən sözlərdir. Söz fikiri ifadə etdiyi üçün, dil də həmin millətin fikirini ifadə edən bir vasitədir. Dildə oturuşmuş sözlərin hər hansı obyekti, hadisəni, hərəkəti və s.-ni ifadə ediləcək bir biçim əldə etməsi uzun bir tarixi mərhələ tələb edir. Sözün fikri ifadə etmə dəqiqliyi həmin sözü yaradan millətin o obyekti hansı məntiqlə dərk etməsindən asılıdır. Dil - təkcə ünsiyyət vasitəsi olmasından əlavə, o dili danışan millətin öz qədim ulu əcdadlarından aldığı bir mesajdır, yəni, dil məntiqi düşüncəsini ifadə etdiyi ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2591 | Добавил: admin | Дата: 03.05.2017 | Комментарии (0)

Hilal Məmmədov böyük ziyalı Eldəniz Quliyevi onun 65 yaşı tamam olması münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir:

İctimai-siyasi, sosial, dini, etnik və i.a. baxışlarından asılı olmayaraq, Haqqı tapdalanmış hər kəsin “təcili yardımçısı” olan Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi və ziyalı oğlu Eldaniz Quliyevin 65-illik Yubileyidir bu gün…

Batilin Haqqa meydan oxuduğu bir zamanda bu qədər ağır və məsuliyyətli yükü çiyinlərinə götürmüş ... Читать дальше »

Категория: Azərbaycan | Просмотров: 1732 | Добавил: admin | Дата: 20.04.2017 | Комментарии (0)

Одно из самых многочисленных национальных меньшинств Азербайджана требует культурной автономии, которую власти боятся ему предоставить
 

Справка: Tалыши - древний аборигенный народ, который заселяет пограничную с Азербайджаном часть Ирана и южный регион Азербайджана. В этой стране они густо населяют Ленкораньский, Астаринский, Масаллинсий, Лерикский и Билясуварские районы. По разным данным, талышские общины проживают в 13 странах.

... Читать дальше »

Категория: Голос Талыша | Просмотров: 2834 | Добавил: admin | Дата: 14.04.2017 | Комментарии (0)

Qonaqlar Hilal Məmmədov və Xalid Bağırov
"Avtoritar rejimlər insanların bir-birinə olan inamını dağıdırlar və belə idarə edirlər"-Xalıd Bağırov
"Azərbaycanda insan hüquqları total şəkildə tapdalanır. Buna görə də demək olmaz ki, türk xalqının hüququ digərlərindən daha üstündür. Mənim həbsimdə əsas o götürülrdü ki, guya biz milli ayrıseçkilik salmışıq. Amma əslində biz hər zaman milli birlik tərəfdarı olmuşuq. Bizim vahid bir problemimiz var: insanlara dəyər vermək" - Hilal Məmmədov

"Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qrup ... Читать дальше »

Просмотров: 4497 | Добавил: admin | Дата: 09.04.2017 | Комментарии (0)

Dahi Firdovsinin Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilmiş “Şahnamə”nin yenicə çapdan çıxmış iki cildini əldə etməyimizə xeyli sevinmişdik o gün...

Üzümü dostum Ali Nasirə tutub dedim: Şair, kaş bir gün ana dilimizə də tərcümə olunaydı bu şedevr...

Dedi: Başlamışam o “Qonə Şələ”ni (“Ağır Yük”i) yazmağa...

... Читать дальше »

Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1817 | Добавил: admin | Дата: 11.03.2017 | Комментарии (0)

Гусейнзаде Мирбаба Гасан Гасан 
Доктор мед. наук,  председатель редакционного совета серии
 РФ, г. Москва.  E-mail: mir-zade2013@yandex.ru

Абстракт. В статье анализируется использование талышского слова «со» и его множественной формы «соон», семантически означающей «двор, огражденное место, местность вокруг шалаша, хижина, дома», как морфемы «со» или её измененной формы «стан» в составе различных слов во многих индоевропейских ... Читать дальше »

Категория: Голос Талыша | Просмотров: 2305 | Добавил: admin | Дата: 10.03.2017 | Комментарии (0)


Hamı kimi bir ürəyi var idi, Novruzəli Məmmədovun!

Hamı kimi onun da ürəyi çox lazım idi, Novruzəli Məmmədova!

Köksündə çırpınan bu ürək həyat mənbəyi idi, ONUN!

Axı, bilə-bilə, niyə etdi bunu, O?

Onsuz da, hər tərəf qaranlıqdır! ... Читать дальше »

Категория: İnsan hüquqları | Просмотров: 1876 | Добавил: admin | Дата: 10.03.2017 | Комментарии (0)

Сегодня, 75-летие со дня рождения покойного проф. Новрузали Мамедова… Думаю, что нижесказанные нами 9 лет назад из допроса на закрытом процессе от 2 июня 2008 года (16-00 – 18-00) Суда по Тяжким Преступлениям по делу главного редактора газеты «Толыши Садо» Новрузали Мамедова и ответственного секретаря газеты Эльмана Кулиева, обвиняемых по статье 274 («Измена государству») не потеряло свой смысл и по сей день…  

http://www.penrussia.org/gs_gmamedov.htm

Новрузали Мамедов. Уважаемые Судья, у меня всего дв ... Читать дальше »

Категория: Голос Талыша | Просмотров: 2450 | Добавил: admin | Дата: 10.03.2017 | Комментарии (0)

Каждый новый фильм Marka Film Production это еще одно разоблачение преступлении которого совершили против моей страны. 

Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
 

Сегодня день рождения одного из героев моего документального фильма, из цикла "Мигранты", покойного Новрузали Мамедова. Ему исполнилась бы 75 года, если бы не тоталитарный режим в нашей стране...

... Читать дальше »

Категория: Голос Талыша | Просмотров: 2663 | Добавил: admin | Дата: 10.03.2017 | Комментарии (0)

Сегодня юбилей известного правозащитника мира, председателя Комитета «Гражданское содействие», борца за свободу человека, талантливого педагога и ученого-математика, бескорыстного и доброго помощника и друга всех нуждающихся, нашего дорогого друга и коллеги Светланы Алексеевны Ганнушкиной. 

Прежде всего, желаем Светлане Алексеевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в деятельности за Права и Свободы Человека. 

Мы ув ... Читать дальше »

Просмотров: 1331 | Добавил: admin | Дата: 05.03.2017 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib